aktualności » z życia szkoły

Akcja "Back to school"
Dnia 26 maja 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Damianem Kamińskim, przedstawicielem Komisji Europejskiej do Spraw Handlu z siedzibą w Brukseli.
Spotkanie w którym uczestniczyła młodzież klas I E, II A, II F realizowane było w ramach akcji "Back to School". Informacje uzyskane z pierwszej ręki na temat pracy instytucji unijnych oraz ciekawa forma prezentacji dotycząca Unii Europejskiej była doskonałą formą poszerzenia wiedzy na temat Unii.
Miejmy nadzieję, że pośród uczestników spotkania znajdą się przeszli pracownicy instytucji unijnych, którzy po latach wrócą do swojej szkoły z ciekawymi informacjami.Wojciech Gramowski