aktualności » z życia szkoły

uroczystość wręczenia wyróżnień uczniom gimnazjum
W poniedziałek 26 maja 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień uczniom gimnazjum, którzy uzyskali w tym roku szkolnym najlepsze wyniki w konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2013/2014 tytuł laureata uzyskało trzech uczniów z klasy III sa (Oliwier Kubacki, Maciej Kęszczyk oraz Konrad Chorążewicz). Na zaproszenie warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Grażyny Przasnyskiej na spotkanie został zaproszony uczeń naszej szkoły Oliwier Kubacki (najlepszy wynik w województwie) wraz ze swoją nauczycielką języka niemieckiego p. Iwoną Dziąbą. Spotkanie składało się dwóch części. Pierwsza część była poświęcona debacie nt. „Nauki humanistyczne i matematyczno - przyrodnicze i ich wpływ na rozwój świata”. W drugiej części spotkania kurator oświaty Grażyna Przasnyska wręczyła laureatom konkursów przedmiotowych, ich nauczycielom okolicznościowe listy gratulacyjne, a uczniom dodatkowo nagrody.
Opiekunem uczniów była pani Iwona Dziąba.
Zobacz zdjęcia