REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Ochody Dnia ?wi?tego Patryka
Z okazji obchodw Dnia ?wi?tego Patryka w naszej szkole 17 marca b.r., odby? si? konkurs na wiersz w j?zyku angielskim zwi?zany z tematyk? ?wi?ta. Jury w sk?adzie: Anna Pianka i Ma?gorzata Bogucka wy?oni?y najlepsze prace:

 1. Paulina Byczy?ska, 3d
 2. Patrycja Ambroziak, 3d
 3. Anna Burakiewicz, 3SA
 4. Klaudia Krzykowska, 3d
 5. Martyna Wichrow, 2e

Uczennice otrzyma?y atrakcyjne nagrody ksi??kowe.
  Oto pozostali uczestnicy konkursu:
 1. Magdalena Krajza 3d
 2. Edyta Kurzeja 3d
 3. Karolina Jakubowska 3d
 4. Martyna Nowak 3d
 5. Natalia Kaczmarczyk, 3d
 6. Wiktoria A?aj, 3SA
 7. Katarzyna Skalska, 3d
 8. Kamila K?oskowska 3d
 9. Anna Bojarska 3d
 10. Mateusz Czerwi?ski 3SA
 11. Waldemar Ambroziak, 3SA
 12. Maciej Mierzejewski, 3SA
 13. Micha? Staszewski 3 SA
 14. Magdalena Ossowska, 2e
 15. Dagmara Dzi?ba 3SA
 16. Anna Milewska 3D
 17. Mateusz Czerwi?ski 3SA
 18. Angelika Amenda 3SA

Poni?ej przedstawiamy najlepszy wiersz, autorstwa Pauliny Byczy?skiej z kl. 3d:
We love this custom,
In Ireland we stay,
Trees are just starting to blossom,
It?s St. Patrick?s Day!


Leprechaun is smiling,
What is a rare occurance,
We?re admiring his styling,
For other it?s difference!


You have the green shamrock
and we wish you good luck
Nobody will padlock
Leprechaun will fall into amuck!


Where is the pot of the gold?
Leprechaun is losing patience.
It got lost somewhere in the world
We?re searching it with impatience!


But there is a parade
We cannot for her miss,
Singing, dancing, masquerade
At one time we want to reminisce!


Everywhere is green
I wish you were here!
Have you never seen?
But you could certainly hear!