REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2 września 2013r. o godz. 9:00 w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie uczniowie klas pierwszych powtórzyli słowa przysięgi i zostali tym samym pasowani na uczniów liceum i gimnazjum.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Mariola Jaworska. Przywitała wszystkich uczniow oraz gości przybyłych na uroczystość. Po krótkim przemówieniu przyszła pora na sprawy organizacyjne. Przywitano trzech nowych członków rady pedagogicznej: panią Magdalenę Lisewską i pana Sławomira Kulszę, nauczycieli fizyki oraz panią Teresę Sanford, nauczycielkę języka angielskiego. Następnie pani dyrektor szkoły przedstawiła uczniom nową wicedyrektor, ktoą została pani Anna Kowalska. Pani Kowalska została wicedyrektorem ds. kontaktu z uczniami i współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Przewodniczący Rady Rodziców pan Zbigniew Stasiłojć przywitał uczniów i nowych nauczycieli życząc licznych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Zaczęło się... To niewiarygodne. Dwa miesiące wakacji pozwoloiły zapomnieć, ale jednak stało się to, co nieuniknione, ale i oczekiwane.

Tekst: Kasia Bogucka 2c