REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013
W dniu 28 czerwca 2013r. wprowadzenie Pocztu Sztandarowego było sygnałem do rozpoczęcia apelu. Po odśpiewaniu przez społeczność szkolną i gości "Mazurka Dąbrowskiego" głos zabrał Pan Jarosław Matłach - starosta szczycieński, a później przewodniczący Rady Rodziców - Pan Zbigniew Stasiłojć.
Następnie Pani dyrektor Mariola Jaworska nagrodziła najlepsze klasy Pucharami za Naukę. Odebrali je przedstawiciele klasy IIIsa i klasy IId. Pani dyrektor, Pan Sławomir Majewski i Pan starosta Jarosław Matłach, wręczyli uczniom nagrody książkowe za świadectwa z wyróżnieniem, naukę, osiągnięcia sportowe, pracę na rzecz klasy, szkoły i udział w olimpiadach, konkursach.
Uczestnicy zajęć organizowanych w ramach unijnego projektu otrzymali upominki i certyfikaty. Ich osiągnięcia przedstawiła Pani Monika Chorążewicz - koordynator projektu.
Anglistki (Ewa Enerlich i Małgorzata Olbryś) oraz germanistki (Anna Kowalska, Katarzyna Krassowska) obdarowały młodzież dyplomami i książkami za uczestnictwo w językowych konkursach.
Apel był okazją do pożegnania przez licealistów i grono pedagogiczne nauczycieli odchodzących na emeryturę. Pani Jolanta Zieniuk - Piwowarska, współautorka sukcesów uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach biologicznych, zdrowotnych i innych, za osiągnięcia w pracy została odznaczona Medalem KEN i wyróżniona Nagrodą Kuratora. Warto wspomnieć, że w zawodzie przepracowała ponad 30 lat, z czego 28 w naszym liceum.
Pan Jerzy Sarbiewski to nauczyciel fizyki, opiekun SU i animator "życia między- i pozalekcyjnego". Dzięki niemu wielu uczniów włączyło się w działalność charytatywną, wzięło udział w konkursach o ruchu drogowym, uczestniczyło w wycieczkach przedmiotowych, poszerzających i pogłębiających wiedzę z fizyki. Pan Jerzy Sarbiewski stał się ulubieńcem licealistów, czemu dali wyraz długimi oklaskami na pożegnanie.
Na zakończenie Pani dyrektor Mariola Jaworska podziękowała młodzieży i nauczycielom za rok wspólnej pracy i życzyła wszystkim miłych wakacji.Zobacz zdjęcia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8