aktualności » z życia szkoły

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach III(powrót)

W dniu 26 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.
W pierwszej części uroczystości zostały złożone gratulacje i życzenia przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie - Mariolę Jaworską oraz zaproszonych gości: Pana Stefana Januszczyk - sekretarza Powiatu Szczycieńskiego, Pana Zbigniewa Stasiłojć - przewodniczącego Rady Rodziców, Panią Sawicką - przedstawiciela fundatora nagrody im. S. Żenczykowskiego.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody wręczone przez Panią Dyrektor - Mariolę Jaworską i Pana Stefana Januszczyka. Również uczestnicy projektu "Wykształcenie szansą na lepsze życie" otrzymali certyfikaty uczestnictwa w kursach komputerowych z rąk koordynatora projektu - Pani Moniki Chorążewicz.
Momentem oczekiwanym przez wszyskich było wręczenie stypendium o wartości 200$ uczniowi wybranemu przez ablsolwentów. W tym roku nagrodę St. Żenczykowskiego otrzymała Wioletta Dudziec z klasy IIIf.
Na koniec uroczystości Wioleta Elbruda i Martyna Dąbkowska dedykując absolwentom zaśpiewały piosenkę "Szczęśliwej drogi już czas".
W II części uroczystości wychowawcy klas III spotkali się ze swoimi wychowankami i wręczyli im świadectwa.Zobacz zdjęcia

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24