REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie

(powrót)

Dnia 8 września 2011 r. uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. "Wykształcenie szansą na lepsze życie" ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Umowa, której wartość wynosi 1 163 193,00 zł. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.
Na uroczystości, która rozpoczęła się około godziny 10.00 obecni byli: Pani Wicemarszałek Urszula Pasławska, Pan Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Pani Wicestarosta Sylwia Jaskulska, Pani Skarbnik Powiatu Szczycieńskiego Agnieszka Gałązka, Pan Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie oraz Panie MOnika Chorążewicz i Elżbieta Weichhaus-Kończyk - koordynator i asystent koordynatora projektu "Wykształcenie szasną na lepsze życie".
Realizacja projektu ma na celu pomoc uczniom mającym trudną sytuację materialną, młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, osiągających słabe wyniki w nauce, jak również umożliwienie uczniom liceum podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności.
Działania zaplanowane w projekcie to w szczególności zajęcia wyrównawcze dla uczniów majacych trudności w nauce, jak również zajęcia dla uczniów chcących podnieść poziom umiejętności komputerowych i językowych. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego. dla młodzieży uczącej się w naszej szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2011/2012.
Uroczystość rozpoczęta zosłatała odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym Pan Dyrektor Piotr Karczewski serdecznie młodzież, rodziców, nauczycieli, a w szczególności tych którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli pracę w naszej szkole: księdza Bucik, panią Martę Ulatowską, Panią Martę Kaczmarczyk oraz Pana Michała Wróblewskiego.
W późniejszej części uroczystości Pan Dyrektor przedstawił informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, a następnie życzył wszystkim zgromadzonym sukcesów w nowym roku szkolnym. Uczniowie udali się do klas wraz z wychowawcami.