REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » z życia szkoły

Spotkanie młodzieży z geodetą

(powrót)

Dnia 21 paĽdziernika 2010 roku na 6 godzinie lekcyjnej odbyło się spotkanie uczniów zainteresowanych studiowaniem geodezji z Panem mgr inż. Zenonem Smolińskim - właścicielem firmy Usługi Geodezyjne. W spotkaniu uczestniczyło około 70 uczniów z klas III, II, a nawet kilka osób z klas I. Pan Smoliński mówił o predyspozycjach koniecznych w tym zawodzie przede wszystkim: dobra znajomość matematyki, informatyki i elementów prawa. Tak więc, jeżli nie lubisz matematyki nie masz czego szukać na geodezji....nawet jeżli w procesie rekrutacji brana jest pod uwagę geografia, to dobra znajomość matematyki (trygonometrii, stereometrii) jest konieczna w trakcie studiowania. Praca geodety to nie tylko projektowanie, ale także praca w terenie - pomiary, bo przecież, aby powstał projekt, trzeba posiadać odpowiednie dane. Projektowanie ułatwiają programy komputerowe. Aby samodzielnie pracować, trzeba oczywiście mieć uprawnienia, tak wiec po studiach trzeba przez kilka lat pracować pod czujnym okiem doświadczonego geodety i nabywać umiejętności, aby w przyszłości zdobyć uprawnienia i pracować na własny rachunek.
Pan Smoliński mówił także o szacowaniu nieruchomości, podatku katastralnym oraz o pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Bardzo często geodeci rozszerzają swoją działalność o takie usługi, ale, żeby je wykonywać też trzeba dodatkowych uprawnień: po pierwsze studia podyplomowe, a w przypadku wyceny nieruchomości jeszcze egzamin państwowy.