REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Inauguracja boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie

(powrót)

Dnia 1 czerwca 2010 r. o godz. 1000 dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie Pan Piotr Karczewski rozpoczął uroczystość inauguracji funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy szkole od powitania gości. W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Starosta Jarosław Matłach
 • Pani Burmistrz Danuta Górska
 • Pan Wójt Sławomir Wojciechowski
 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Odrodzenie Pan Krzysztof Krakowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mirosław Medzwiecki
 • Wicestarosta Pan Kazimierz Oleszkiewicz
 • Skarbnik Pan Henryk Samborski
 • Naczelnik Wydziału Eduakcji Pan Stefan Januszczyk
 • Naczelnik Wydziału gospodarki i promocji Pani Agata Popielarz-Dzielińska
 • Pani Joanna Wójcicka
 • Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Kordowska
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-pedagogicznej Pani Gabriela Woźniak
 • Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji Pan Jerzy Cimoszyński
 • Dyrektorzy szkół.
Boisko wielofunkcyjne jest administrowane w godzinach od 800 do 1500 przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 3, zaś w godzinach od 1500 do 2000 przez Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji. Wszystkich chętnych zapraszamy.


Zobacz zdjęcia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7