REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Spotkanie uczniw z klas ponadgimnazjalnych z adwokatem

(powrt)

W dniu 23 listopada 2009 roku odby?o si? w naszej szkole spotkanie z Panem Mecenasem Andrzejem Jemielit?. Licznie przybyli na nie uczniowie g?wnie z klas humanistycznych. Dowiedzieli?my si? wielu bardzo interesuj?cych rzeczy zwi?zanych z zawodem prawnika - adwokata, prokuratora, radcy prawnego, notariusza czy s?dziego. Wyczerpuj?ce informacje, jakich udzieli? nam pan mecenas, zosta?y uzupe?nione przez jego odpowiedzi na pytania zadawane przez niektrych dociekliwych uczniw. Z ca?? pewno?ci? spotkanie to pomog?o wielu uczniom klas maturalnych podj?? decyzj? odno?nie swoich studiw i przysz?o?ci.


Zobacz zdj?cia

1 2 |