REKRUTACJA 2019/2020


aktualności » z życia szkoły

Spotkanie uczniów klas ponadgimnazjalnych z geodetą

(powrót)

Dnia 17 listopada 2009 roku na 1 godzinie lekcyjnej odbyło się spotkanie uczniów zainteresowanych studiowaniem geodezji z Panem mgr inz. Zenonem Smolińskim - właścicielem firmy Usługi Geodezyjne. W spotkaniu uczestniczyło około 50 uczniów z klas III, II, a nawet kilka osób z klas I. Pan Smoliński mówił o predyspozycjach koniecznych w tym zawodzie przede wszystkim: dobra znajomość matematyki, informatyki i elementów prawa. Tak więc, jeśli nie lubisz matematyki nie masz czego szukać na geodezji....nawet jeśli w procesie rekrutacji brana jest pod uwagę geografia, to dobra znajomość matematyki (trygonometrii, stereometrii) jest konieczna w trakcie studiowania. Praca geodety to nie tylko projektowanie, ale także praca w terenie - pomiary, bo przecież, aby powstał projekt, trzeba posiadać odpowiednie dane. Projektowanie ułatwiają programy komputerowe. Aby samodzielnie pracować, trzeba oczywiście mieć uprawnienia, tak wiec po studiach trzeba przez kilka lat pracować pod czujnym okiem doswiadczonego geodety i nabywać umiejętności, aby w przyszłości zdobyć uprawnienia i pracować na własny rachunek.
Pan Smoliński mówił także o szacowaniu nieruchomości, podatku katastralnym oraz o pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Bardzo często geodeci rozszerzają swoją działalność o takie usługi, ale, żeby je wykonywać też trzeba dodatkowych uprawnień: po pierwsze studia podyplomowe, a w przypadku wyceny nieruchomości jeszcze egzamin państwowy.


Zobacz zdjęcia

1 | 2