aktualności » imprezy i wydarzenia w internacie

Zajęcia integracyjne

17.09. 2018 r. zorganizowano zajęcia integracyjne dla wszystkich uczniów pierwszych klas z ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, mieszkających w internacie. Dzięki temu spotkaniu młodzież miała możliwość autoprezentacji, poznania rówieśników, nawiązania pierwszych wzajemnych kontaktów. Jego celem było także zwiększenie poczucia przynależności do społeczności naszego internatu.

Młodzież zapoznała się z regulaminem placówki oraz działającymi w niej sekcjami i ich opiekunami. Została również poinformowana o możliwości skorzystania z Wolontariackiego Klubu Pomocy w Nauce.
Organizator spotkania: Alicja Jędryczka, Justyna Lubowiecka oraz MRI.

J. Lubowiecka, A. Jędryczka

Zobacz zdjęcia