REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » imprezy i wydarzenia w internacie

11 listopada13.11.2017 r. Pani Izabela Sadłowska i Pani Agnieszka Rybaczyk zorganizowały w świetlicy internatu apel z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległo ści przez Polskę.
Młodzież za śpiewała hymn państwowy i obejrzała prezentację multimedialn ą, przygotowan ą Przez Tomasza Wielka. Emilia Pławska i Joanna Bednarczyk recytowały wiersze patriotyczne.

Celem tej uroczysto ści było przypomnienie wychowankom historii naszej ojczyzny, kształtowanie do niej szacunku i pielęgnowanie tradycji narodowych. Cieszymy się wiedz ąc, że młode pokolenie zna rolę tych warto ści w życiu narodu.

Izabela Sadłowska

Zobacz zdjęcia