REKRUTACJA 2019/2020

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona będzie elektronicznie

aktualności » imprezy i wydarzenia w internacie

"Rambit - walka czterech grup" - pod hasłem Historia Polski30.11.2016 po raz trzeci została zorganizowana impreza kulturalno-sportowa, w której wzięli udział wychowankowie Internatu ZS nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była historia Polski.

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny był Puchar Przechodni Kierownika Internatu. Drużynom towarzyszyli pozostali wychowankowie, którzy stanowili zorgnizowaną grupę kibiców. Przygotowali transparenty, stroje, hasła i piosenki. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwało jury w składzie: kierownik internatu, Pan Marek Wróblewski, wychowawca grupy I, Pan Bogdan Krzyżewski, przedstawiciel grupy II, Jakub Zega oraz nasz absolwent Konrad Polewaczyk, przedstawiciel grupy IV. Organizatorami i prowadz ącymi turniej były wychowawczynie Pani Izabela Sadłowska oraz Pani Agnieszka Rybaczyk.

Wyniki klasyfikacji:

I miejsce - Grupa I, w skład której wchodziły następuj ące osoby:
1. Kamil Luma
2. Roksana Grabek
3. Daniel Kozon
4. Mateusz Mikołajczyk
5. Anita Skonieczna
6. Klaudia Ejzak
7. Kacper Drężek

II miejsce - Grupa IV, w skład której wchodziły następuj ące osoby:
1. Monika Deptuła
2. Aleksandra Waszkiewicz
3. Natalia Łapińska
4. Klaudia Jabłońska
5. Norbert Szuszman
6. Klaudiusz Kłos
7. Damian Lemański

III miejsce - Grupa II, w skład której wchodziły następuj ące osoby:
1. Agnieszka Rutkowska
2. Maciej Samsel
3. Tomasz Wielk
4. Krzysztof Popielarz
5. Klaudia Bubrowiecka
6. Katarzyna Adamkowska
7. Jakub Borowski

IV miejsce - Grupa III, w skład której wchodziły następuj ące osoby:
1. Magdalena Deptuła
2. Monika Siurnicka
3. Jakub Lach
4. Marcelina Gleba
5. Anna Lubowiecka
6. Karol Kuszpa
7. Bartosz Wiśniewski
Izabela Sadłowska

Zobacz zdjęcia