aktualności » ubezpieczenie NWW uczniów


Ubezpieczenie NWW uczniów

Jak ubezpieczyć ucznia w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z polisa seria EDU-A/P nr 071117 należy przelać składkę ubezpieczenia w wysokości 40 zł na konto InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
48 1240 6960 7170 0012 5007 1117

Pamiętaj! W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia oraz telefon komórkowy rodzica w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości. np. Adam Nowak 09.08.2003 tel. 790790100

Składka płatna jednorazowo przelewem do dnia 31.10.2019 r.
Opiekunem / przedstawiciel InterRisk TU S.A. - Dariusz Zaborowski tel. 883 952 595

Pliki do pobrania:
1.Oferta ubezpieczenia 40pln
2.Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
3.Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych
4.Polisa seria EDU-A/P nr 071117 z dnia 20.09.2019 r.
5.Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK
6.Instrukcja internetowa zgłaszania szkody
7.Druk zgłoszenie roszczenia