aktualności » rodo

RODOKlauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla nauczycieli

Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna dla uczniów

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie z dnia 2 listopada 2018 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Malwina Wojciechowska

Kontakt:
Sekretariat Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałki i środy 15.30-16.00
Tel. (89) 62428 18
e-mail: inspektor_szczytno@wp.pl