aktualności » przerwy międzylekcyjne

Przerwy międzylekcyjne1.8.45 - 8.50
2.9.35 - 9.45
3.10.30 - 10.40
4.11.25 - 11.35
5.12.20 - 12.30
6.13.15 - 13.35
7.14.20 - 14.25