REKRUTACJA 2019/2020
absolwenci » Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego

Listy z życzeniami...Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Urszula Pasławska
Poseł na Sejm RP
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Wojwództwa Warmińsko-Mazurskiego
Janina GałoszKomendandt Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr Piotr Bogdalski
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. W. Kętrzyńskiego w SzczytnieSzkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w SzczytnieSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Szczytnie
Gimnazjum z OI nr 2 w SzczytnieZespół Szkół nr 1 w Szczytnie
Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie